Aanvraag

Hoe kan je begeleiding in functie van zelfstandig wonen aanvragen?

Jongeren met een vraag naar begeleid zelfstandig wonen (CBAW) komen op de wachtlijst terecht.

Als deze begeleiding nodig is op vraag van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank, hoor je via de consulent zo snel mogelijk welke organisatie de begeleiding kan opstarten.

Jongeren zonder consulent of jongeren die ouder zijn dan 18 jaar, kunnen terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het JongerenAdviescentrum (JAC), het OCMW of Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) voor inlichtingen en hulp bij het indienen van een aanvraag tot begeleid zelfstandig wonen (CBAW).

Jongeren kunnen dus niet rechtstreeks een vraag stellen bij ons.