Team

Wie staat in voor de Triple P groepscursus?

  • Een gecertificeerd Triple P®-begeleider begeleidt de groep
  • De Triple P®-begeleider wordt ondersteund door een teamcoach en een pedagogisch coördinator