Verloop begeleiding

  • De leefgroepbegeleiders staan in voor de dagelijkse zorg voor en de activiteiten met je kind.
  • Eén van hen is bovendien je gezinsbegeleider en bekijkt samen met jou wat er kan veranderen. Je gezinsbegeleider zoekt mee naar oplossingen om je situatie te verbeteren. Samen maak je een plan van aanpak dat je gezinsbegeleider regelmatig met jou herbekijkt.
  • De teamcoach leidt het team. De teamcoach is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de dagopvang, maar gaat ook geregeld samen met jou en je gezinsbegeleider aan de slag. Je zal de teamcoach ook regelmatig in de leefgroep zien.
  • De orthopedagoog stuurt, samen met de teamcoach, het pedagogisch handelen van de leefgroepbegeleiders. De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van je kind en veranderingen in je gezin op.