Contact met je kind en de opvang

Ook jij telt mee 

Tijdens de begeleiding laten we je regelmatig weten hoe het loopt met je kind in onze leefgroep. We bespreken de vooruitgang van onze begeleiding en blijven een beroep doen op jou als ouder en opvoedingsverantwoordelijke. 

 

Dit doen we door:

  • regelmatig samen te zitten voor een gesprek, al dan niet samen met je kind
  • regelmatig op huisbezoek te komen
  • je te betrekken bij het opvanggebeuren
  • het organiseren van allerhande gezamelijke activiteiten met je kind (vb. uitstappen, verzorgingsmomenten, vrijetijdsmomenten, …)
  • je aan te moedigen mee te denken over onze werking (zeg gerust je gedacht, post je idee in een postbus, neem deel aan de oudervergadering, …).

 

Oudervergadering

We vinden het fijn als je meedenkt over onze werking. Elke maand organiseren we daarom een oudervergadering. Hiermee willen we jou, als ouder, mee betrekken om samen na te denken over onze werking, thema’s zoals opvoeden, ideeën voor activiteiten, het menu, …

 

Ideeën of opmerkingen

Heb je ideeën, bedenkingen en/of vragen? Aarzel dan niet om een medewerker van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) aan te spreken. Of laat een berichtje achter in de postbus die je op al onze locaties vindt.