Voeding en verzorging

Maaltijden

De kinderen krijgen ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds eten in de leefgroep. Kinderen die naar school gaan, krijgen een lunchpakket mee. We zorgen ervoor dat ze gezond en gevarieerd eten. Dat betekent onder meer genoeg groenten en fruit, maar natuurlijk staat er soms ook spaghetti of frietjes op het menu.

In onze centra voor bijzondere jeugdzorg koken de kinderen en jongeren ‘s avonds zelf, samen met een opvoeder.

Heeft je kind speciale eetgewoontes? Uiteraard houden we daar rekening mee. De maaltijden kunnen worden aangepast aan allergieën, diëten, religieuze overtuigingen of andere wensen.

Jongeren die binnen onze centra voor bijzondere jeugdzorg een traject binnen kamertraining volgen, bereiden al hun maaltijden zelf op hun eigen studio. De vaardigheden hiervoor worden samen met een begeleider aangeleerd. De begeleiders ondersteunen de jongeren ook in het leren opstellen van een gezond, gevarieerd maar ook kostenbewust menu.

Geen verzorgingsproducten nodig

Shampoo, zeep, tandpasta, bodylotion, eventueel pampers: hiervoor zorgen wij, je hoeft je kind voor zijn verzorging dus niets mee te geven.

Heeft je kind een specifieke verzorgingsproduct nodig omwille van een allergie of gebruik je liever je eigen verzorgingsproducten? Geef die dan gerust zelf mee. Schrijf er de naam van je kind op en bespreek het even met de leefgroepbegeleider(s).

Medische zorgen

  • Binnen de CKG’s worden de kinderen medisch opgevolgd volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. Aan elk centrum is een kinderarts en een huisarts verbonden.
  • Binnen de CBJ's is er ook een huisarts aan elke afdeling verbonden. 
  • Als het nodig is, gaan we met je kind naar het ziekenhuis. Maar dat gebeurt alleen in noodgevallen en indien mogelijk altijd in overleg met jou.
  • We proberen je als ouder zo veel mogelijk te betrekken bij de medische zorgen voor je kind. Wil je bijvoorbeeld zelf het doktersbezoek organiseren of gebruik maken van je eigen huisarts? Bespreek dit dan met ons.

Medicijnen

  • We geven je kind in het algemeen enkel medicijnen op doktersvoorschrift. Soms geven we je kind medicatie die zonder voorschrift mag worden toegediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je kind valt of ziek wordt.
  • Neemt je kind al medicijnen voor het naar ons komt of schrijft jouw dokter medicijnen voor terwijl je kind bij ons verblijft? Dan moet je een doktersattest meebrengen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Anders mogen onze medewerkers je kind de medicatie niet toedienen.
  • Indien nodig wordt het medicatiegebruik van je kind eveneens opgenomen met de school.
  • Je gezinsbegeleider vertelt je hier alles over bij het kennismakingsgesprek.
  • Wil je meer weten? Stel je vraag dan aan de verpleger binnen de CKG's of de individuele begeleider van je kind binnen de CBJ's. Je kan bij hem/haar ook de lijst opvragen van medicijnen die we gebruiken.