Verloop begeleiding

Gezinsbegeleiding

Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats tussen jou en je vaste gezinsbegeleider. Deze gesprekken kunnen zowel plaatsvinden op de afdeling waar je kind verblijft, bij je thuis, als bij eventueel andere betrokken hulpverleners. Samen bekijken we hoe je je huidige gezinssituatie ervaart, waar de krachten van je gezin liggen, waar er vragen naar ondersteuning zijn. Samen maken we een plan van aanpak op en zoeken we naar veranderingsmogelijkheden.

Kinderen blijven naar school gaan

Ging je kind al naar school? Ook bij ons blijft het natuurlijk naar school gaan. We proberen de kinderen zelfs zo veel mogelijk naar hun vertrouwde school te laten gaan. Maar dat kan alleen als de school vervoer regelt of als er iemand uit het netwerk van je gezin het kind komt ophalen en terugbrengt.

Kan je kind niet naar zijn vertrouwde school blijven gaan? Dan bespreken we samen met jou naar welke school je kind tijdelijk gaat. We houden daarbij rekening met de noden van je kind en met jouw wensen. Alle centra voor jeugdzorg werken nauw samen met scholen in de nabije omgeving, zodat we een geschikte school vinden voor elk kind.

Een levensboek voor elk kind

Elk kind bouwt een levensboek op tijdens zijn verblijf in het Centrum voor Kinderzorg en Gezinszorg. Daarin verzamelen we herinneringen aan belangrijke momenten voor je kind tijdens het verblijf bij ons. Foto’s van activiteiten en vrienden, het herkenningsteken van je kind dat overal in de leefgroep terugkomt, leuke werkjes van je kind en nog veel meer. Uiteraard helpen we je kind bij de opbouw van zijn levensboek. Ook in onze Centra voor Bijzondere Jeugdzorg wordt soms met levensboeken gewerkt.

Kinderen die lang bij ons verblijven, krijgen zakgeld

Kinderen die zes jaar zijn of ouder en die langer dan een maand in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning verblijven en overnachten, krijgen maandelijks zakgeld. Ook in de Centra voor Bijzondere Jeugdzorg krijgen de kinderen zakgeld. Dat kost jou niets: wij betalen het zakgeld. Hoeveel dat is, is per leeftijd vastgelegd door de overheid.

Het kind beheert zijn zakgeld zelf onder toezicht van de leefgroepbegeleiders. We stimuleren de kinderen en jongeren om verstandig met geld om te gaan en begeleiden hen erbij. We leren hen bijvoorbeeld ook een deel van hun zakgeld sparen.

Kinderen hebben duidelijke regels nodig

Om je kind duidelijkheid te geven, liggen er leefgroepregels vast die voor iedereen gelden. Iedere leefgroep heeft een duidelijk dagverloop en vaste afspraken. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om zich aan deze afspraken te houden of er eventueel op een gepaste manier over te onderhandelen. Een complimentje, een schouderklopje, een terloopse beloning zijn nooit ver weg!

Zo leren kinderen en jongeren wat er van hen verwacht wordt. Voor sommigen is dat geen gemakkelijke opgave. Alles is nieuw en anders, of ze vinden het gewoon moeilijk om zich aan de afspraken te houden. Met veel geduld, herhaling en de kans om altijd weer met een schone lei te beginnen, zorgen we ervoor dat iedereen toch zijn draai kan vinden binnen de leefgroep. Wanneer dit niet helpt, zullen de leefgroepbegeleiders corrigeren en eventueel sanctioneren. Ook dat gebeurt niet zomaar: kinderen en jongeren weten vooraf wat de sancties kunnen inhouden, want daarover zijn afspraken gemaakt die alle leefgroepbegeleiders volgen.

We vinden de mening van elk kind en elke jongere belangrijk

Je kind is rechtstreeks betrokken en heeft recht om zijn mening te zeggen over de begeleiding. De begeleiders zullen zo goed mogelijk naar jouw kind luisteren en zo veel mogelijk rekening houden met zijn mening.

Kinderen en jongeren kunnen hun mening of ideeën kwijt in een gesprek, tijdens overlegmomenten.

In al onze Centra voor Jeugdzorg zijn er postbussen waarin kinderen en jongeren hun mening kwijt kunnen. In de Centra voor Bijzondere Jeugdzorg worden alle kinderen en jongeren ook jaarlijks bevraagd over hun tevredenheid, zodat daaruit eventueel lessen kunnen worden getrokken.

Jouw rechten als minderjarige

De Vlaamse overheid heeft de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp expliciet vastgelegd in een decreet. In onze Centra voor Jeugdzorg kan je daarover een brochure krijgen.

Foto’s van je kind

We nemen geregeld foto’s van je kind. Die gebruiken we alleen binnen het centrum voor jeugdzorg. We hangen ze uit aan de muur in de leefgroep van je kind, bij het bed van je kind of nemen ze op in zijn levensboek.Wil je graag een van de foto’s hebben die je gezien hebt bij ons? Vraag dit dan aan een leefgroepbegeleider of aan de teamcoach.