Team

Bij de zorg voor je kind is een heel team betrokken:

 • Enkele leefgroepbegeleiders zorgen ervoor dat alles vlot verloopt. Zij staan in voor de dagelijkse zorgen voor en activiteiten met je kind.
 • Eén van de leefgroepbegeleiders is de ‘sleutelfiguur’ of individuele begeleider van je kind.  Deze leefgroepbegeleider neemt voor jouw kind een aantal extra taken op:
  • het onthaal en informeren van je kind
  • het vertegenwoordigen van je kind bij overlegmomenten of huisbezoeken, tenzij jongeren dit zelf kunnen
  • het opvolgen van het dossier van je kind
  • het in orde houden van praktische zaken zoals kledij,...
  • het gesprek aangaan met het kind of de jongere over zijn verblijf, perspectief…
    
 • De teamcoach leidt het team van leefgroepbegeleiders. De teamcoach staat hij mee in voor de verzorging en begeleiding van de kinderen en voor de vrijetijdsactiviteiten, maar is ook verantwoordelijk voor de leefgroep.

 

 • De pedagogisch coördinator stuurt, samen met de teamcoach het pedagogisch handelen van de leefgroepbegeleiders. De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van je kind en waakt erover dat de kinderen zich goed voelen. Hij/zij volgt ook het gehele hulpverleningsproces van de kinderen en jongeren mee op. 

 

 • Je gezin kan bovendien rekenen op de steun van een gezinsbegeleider. Je gezinsbegeleider zoekt mee naar oplossingen om je situatie te verbeteren. Samen maak je een plan van aanpak dat de je gezinsbegeleider regelmatig met jou herbekijkt.
   
 • In een aantal centra is er een verpleger aanwezig. De verpleger volgt de gezondheid van de kinderen mee op en kijkt toe op de toediening van de medicatie. Hij/zij volgt op of een afspraak bij de dokter nodig is en overlegt dit, indien mogelijk, met jou.