Prijs

Hoeveel kost het dag- en nachtverblijf van je kind bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning?

  • We hanteren een tarief van 2 euro per resideniële aanwezigheid.
  • Kan je de kosten niet dragen? Bespreek dit dan zeker met jouw gezinsbegeleider, zodat we een oplossing kunnen zoeken die voor iedereen haalbaar is.
  • De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.


Hoe betaal ik?

  • Je ontvangt maandelijks een factuur.
  • Je kan cash betalen of door middel van een overschrijving.

Bij een begeleiding opgelegd door de jeugdrechtbank wordt 2/3de van de kinderbijslag rechtstreeks overgemaakt aan het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Je betaalt dan geen aparte bijdrage als ouder.

 


Hoeveel kost het dag- en nachtverblijf van je kind bij de Centra voor Bijzondere Jeugdzorg?

  • Het verblijf bij een Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg is bijna altijd opgelegd door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank. Bij het verblijf in een Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg wordt er 2/3de van de kinderbijslag overgemaakt aan de Vlaamse Overheid. Hiermee worden de werkingsmiddelen voor de Centra voor Bijzondere Jeugdzorg gesubsidieerd.
  • Je betaalt als ouder geen aparte bijdrage.
  • Bij elk dossier wordt wel samen bekeken of de ouders willen en/of kunnen bijdragen in bepaalde kosten (vb. bij de keuze om de eigen huisarts te raadplegen, lidgeld sportclub, …).


Verzekering

Elk centrum voor jeugdzorg beschikt over de nodige verzekeringen voor de gebouwen en eventuele lichamelijke ongevallen.