Kamertraining

Op weg naar zelfstandigheid

In het Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg De Wending kunnen jongeren kamertraining volgen. Zo worden ze gestimuleerd om hun leven in eigen handen te nemen en op weg gezet naar zelfstandigheid.

Voor de meesten volgt er na kamertraining verdere begeleiding in het kader van zelfstandig wonen, een zogenaamd traject binnen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

Dag en nacht

Kamertraining is een bijzondere vorm van dag- en nachtverblijf. De jongeren verblijven binnen de afdeling op een eigen studio met een kitchenette en eigen badkamer. Alle facetten van zelfstandigheid worden getraind: het alleen-zijn, budgetteren, koken, omgaan met vrije tijd, zelfstandig opstaan, administratieve zaken aanpakken,… .  Wij zorgen voor ondersteuning op heel wat vlakken, maar we proberen stapsgewijs jongeren almaar meer zelf verantwoordelijkheid te laten opnemen en stimuleren hen om zelf beslissingen te nemen. Kamertraining betekent een verdere stap in voorbereiding op een zelfstandig leven. 

Enkel voor jongeren in Boeckenberg

In De Wending kunnen 6 jongeren kamertraining volgen. Omdat het om een beperkt aantal plaatsen gaat, krijgen jongeren die al in De Wending verblijven voorrang.