Contact met je kind en de opvang

Ook jij telt mee 

Tijdens de begeleiding laten we je regelmatig weten hoe het loopt met je kind in onze leefgroep. We bespreken de vooruitgang van onze begeleiding en blijven een beroep doen op jou als ouder en opvoedingsverantwoordelijke. 

Dit doen we door:

  • regelmatig samen te zitten voor een gesprek, al dan niet samen je kind
  • regelmatig op huisbezoek te komen
  • je te betrekken bij het schoolse gebeuren
  • je te betrekken bij het leefgroep gebeuren
  • het organiseren van allerhande gezamelijke activiteiten met je kind (vb. uitstappen, verzorgingsmomenten, vrijetijdsmomenten, …)
  • je aan te moedigen mee te denken over onze werking (zeg gerust je gedacht, post je idee in een eventuele postbus, neem deel aan de eventuele oudervergadering).

Oudervergadering binnen de CKG's

We vinden het fijn als je meedenkt over onze werking. Op regelmatige basis organiseren we daarom een oudervergadering. Hiermee willen we jou, als ouder, mee betrekken om samen na te denken over onze werking, thema’s zoals opvoeden, ideeën voor activiteiten, het menu, …

Ideeën of opmerkingen

Heb je ideeën, bedenkingen en/of vragen? Aarzel dan niet om een medewerker aan te spreken. Of laat een berichtje achter in de postbus die je op al onze locaties vindt. Je kan suggesties, opmerkingen of klachten ook online doorgeven.

Altijd welkom

We vinden het heel belangrijk dat je tijdens het verblijf goed contact kunt houden met je kind. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan dit op verschillende manieren.

Een bezoekje brengen aan je kind is zeker mogelijk, maar we vragen je wel daarover afspraken te maken met de gezinsbegeleider of de teamcoach. Zo weten we wanneer we je mogen verwachten. Kan je toch niet komen? Geef ons dan een seintje: zo staat je kind niet nodeloos op jou te wachten.

Je kan je kind ook bellen en de kinderen en jongeren kunnen uiteraard ook zelf met hun ouders bellen.

Stuur je kind een kaartje of een brief

Post krijgen doet een kind altijd plezier. Een kaartje of een brief kan je sturen naar het centrum voor jeugdzorg waar je kind verblijft. Vermeld op de envelop duidelijk de naam van je kind. Zo weten we aan welk kind we de kaart of brief moeten geven.

Mag je kind mee naar huis?

Of je je kind mee naar huis mag nemen voor een bezoek overdag en/of een overnachting, hangt af van je persoonlijke situatie en de afspraken die hierover gemaakt zijn. Praat erover met je gezinsbegeleider of met de teamcoach. We vragen je wel begrip voor de rust-, eet-, slaap- en uitstapmomenten van jouw kind en de andere kinderen wanneer je je kind komt halen en terugbrengen.