Jobstudenten

Handen uit de mouwen

Als jobstudent kan je bij ons kennismaken met de praktijk en aan de slag gaan met wat je tijdens je opleiding al hebt geleerd. Bovendien zorgen wij voor een warm onthaal en professionele ondersteuning.

Goed betaalde studentenjob

Als jobstudent krijg je bij ons een goed salaris. Hoeveel je precies verdient, hangt af van je job en je opleidingsniveau.

Werk bij ons tijdens de zomervakantie

Je werkt in de maanden juli, augustus of september. Jouw werkregime varieert tussen een vroege shift, een late shift of een dagdienst. Sporadisch verricht je weekendwerk.

Werk waar jij wil

Als je een pedagogische, psychologische of pediatrische opleiding volgt, kan je vaak aan de slag in onze centra voor jeugdzorg. Met 5 Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en 2 centra voor Bijzondere Jeugdzorg, verspreid in en om Antwerpen, vind je vast een studentenjob op geschikte locatie.

Kom jij in aanmerking voor een studentenjob bij ons?

Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en kan vlot met hen omgaan.

Je levert een attest voor de werkgever aan, waarop staat hoeveel dagen je nog kan werken als jobstudent. Dat kan je aanvragen op www.studentatwork.be.

Je hebt minimaal één jaar van je pedagogische, psychologische of pediatrische opleiding succesvol afgerond.

Hoeveel dagen mag je werken bij Zorgbedrijf Antwerpen?

Je kan 50 dagen per jaar werken als jobstudent. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Je leest er alles over op www.studentatwork.be. Daar kan je ook bekijken hoeveel dagen je al gewerkt hebt als jobstudent en hoeveel er nog overblijven van die 50 dagen.

Opgelet: Ook al werk je maar 1 uur, dan wordt dat als een volledige dag beschouwd en telt het mee voor je 50 dagen. Ook dagen waarop je niet werkt maar wel loon krijgt, feestdagen bijvoorbeeld, tellen mee.